Skip to content
Акредитация

Акредитация

Студентите, които успешно завършат нашите програми, ще получат сертификат за придобитите умения, подписан и подпечатан от нашите партньори.

Професионалния сертификат е жизненоважен за начало на професионалния път на всички студенти в академията, като им дава увереност в избраната от тях сфера на развитие.

Акредитация