heading-believes

Акредитация

Студентите, които завършат успешно програмите на ARC Academy, ще получат сертификати за придобити умения, потвърдени от нашите корпоративни партньори.
Придобиването на официално признат документ за завършено обучение е важно за поставянето на едно успешно начало на кариерата и дава на студентите необходимата доза увереност, с която да поемат по професионалния си път, в избраните от тях области.