heading-believes

Теоретичните курсове и практическите занятия се провеждат в модерните и добре оборудвани зали в София Тех Парк.