Skip to content
Партньори

Настоящи партньори

Фондации

Начини, по които компаниите могат да си партнират с ARC :

  • Като дадете възможност на студентите да се учат от първа ръка от експерти в областта, работещи в компанията ви.
  • Като позволите на студентите в програмите да се включат в реални проекти или като им давате упражнения, с които ще придобият реален практически опит, така нужен в началото на всяка кариера.
  • Дарявайки средства за академичния фонд, от който разпределяме стипендии за студентите, проявили изключителен талант и мотивация.
  • Като възстановите образователната такса на нает от вас студент,, чиито умения е придобил в академията – възможно е да бъде цялата такса, част от нея или да възстановите средствата от предоставената му стипендия.
  • Да обогатите материалната база на академията под формата на технология или специализиран софтуер, които да превърнат студентите във възможно най-подготвените бъдещи служители.
Партньори