Анна Георгиева, учител в СУ “Христо Ботев”, Тутракан: Създаването на игри е увлекателно и интересно

Продължаваме серията от интервюта с учители, които водят клуб по интереси “Разработка на видеоигри”. Запознахме ви с г-жа Ангелова от МГ “Баба Тонка” в Русе  и инж. Веселина Маринова от СПГЕ “Джон Атанасов”, София, а днес г-жа Аннна Георгиева разказва как протичат занятията в клуба в СУ “Христо Ботев”, Тутракан и какво мотивира учениците да участват. 

Моля, представете се с няколко изречения – от колко време сте учител, какъв предмет преподавате, в кое училище. Споделете ни за свои постижения (награди, квалификации и др.), с които се гордеете.

Казвам се Анна Георгиева и преподавам в СУ „Христо Ботев“, град Тутракан от 18 години по Информатика, Информационни технологии, Програмиране, Компютърна графика и дизайн и от последните няколко години и по новият предмет Компютърно моделиране. Завършила съм в РУ „Ангел Кънчев“ специалност „Информатика и компютърни технологии в обучението“ степен магистър. Имам 1 степен професионална квалификация от 2019 година. Ежегодно водя различни клубни форми за дигитални компетентности в различни класове от прогимназиален и гимназиален етап. Участвала съм мои ученици в национални олимпиади и състезания по Информационни технологии, заемали сме призови и достойни места.

Защо решихте да водите клуб по интереси “Разработка на видеоигри”?

Дигиталните технологии са навсякъде. Днес всяко дете играе игри – на телефон, таблет или компютър. При работа ми с деца по информационни технологии забелязвам че учениците проявяват интерес не толкова към създаване на проект – презентация, сайт, колаж или видео, а по-скоро към това как да създадат своя собствена игра. Създаването на игри от самото начало е увлекателно и интересно, а фактът, че те сами ще създадат своя история и ще реализират своя игра е вълнуващо. Децата са с чисти идеи и не са обременени от всекидневни задължения. Техните мечти и фантазии са уникални и плодотворни.

Реших да се включа в клуб по интереси „Разработка на игри“ заради предизвикателството да се работи по тази интересна и нова тема, която пленява децата още с изричане на името „Разработка на игри“.

Какви са Вашите впечатления от провеждането на клуба към момента? Как го приемат учениците, как се справят, срещате ли трудности?

Стартирали сме клубната форма от 14.10.2021 г. с 13 ученици от 8 до 12 клас. Предоставените ни от Вас ресурси са от голяма полза при дискутиране по различните теми. Гост-лекторите, които сте поканили, разказват увлекателно и печелят свои съмишленици в дейността разработка на игри. Интересно е началото, но само да се говори е трудно, само лекционна форма и презентации доскучава. Децата искат да направят продукт, да съградят нещо свое, да пробват да сътворят нещо от техните идеи. Обезпечаването на материално техническата база в училището ни е добра (тази година приключихме работа по проект STEM). Имаме възможност за работа със специализиран софтуер за разработки на игри.

Какво бихте казали на учители, които се чудят дали да се включат в клуб по интереси „Разработка на игри“ догодина?

Интересът от страна на децата е голям, самото споменаване на „Разработка на игри“ веднага печели желание за участие в клуба. На учениците досега не им е предлагана такава форма на обучение в училище – игри и обучение в едно, какво по-добро от това.