ARC Academy в партньорство с Американския Университет в България (AUBG)

От своето основаване през 2019 година досега ARC Academy измина дълъг и предизвикателен път. Горди сме от вече постигнатия прогрес на Академията и смеем да твърдим, че амбициите растат правопропорционално с развитието ни.

Стремежът към подобрение и разрастване ни срещна с интересни хора, организации и институции, с които взаимно се подпомагаме и подкрепяме. Именно тези ценни контакти бяха в основата на новоподписаното ни партньорство с Американския Университет в България (AUBG).

Качественото и иновативно образование като ценност е една от многото допирни точки в мирогледа на ARC и AUBG. Смятаме, че това дългоочаквано партньорство ще окаже значителен ефект върху развитието на ARC Academy и ще доведе до редица позитивни промени. 

Една от най-значителните е смяната на локацията за провеждане на занятията ни. С известна носталгия се сбогуваме със залата в София Тех Парк, но същевременно очакваме с нетърпение откриването на следващата учебна година в Центъра за образование и култура „Илиев“.

Убедени сме, че колаборацията ни с AUBG ще е изключително ползотворна за студентите ни и ще им предостави още по-голям набор от възможности. Предвидени са съвместни програми и инициативи, които значително ще обогатят процеса на обучение в ARC Academy и ще разширят перспективите за реализация след завършването му.

Освен академична взаимопомощ заедно с AUBG подготвяме кампании, целящи да сплотят Game Dev общността в България и да ѝ предложат креативно поле за изява. Форматът на тази дейност ще варира от еднократни образователни събития до esports турнири.

Следете социалните ни канали за допълнителна информация, свързана с партньорството ни с AUBG. Интересните новини тепърва предстоят.