Боряна Борисова

Buyer/Supervisor в търговска компания

„Най-много ценя срещите с интересни хора, които живо се интересуват от нещата, с които се занимават. И за които професията не е работа, а начин на живот.
Всеки от хората в нашия екип беше доста различен, но работатa по проекта доказа, че всеки е полезен със своите качества и гледна точка.“