Skip to content

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Тази декларация за поверителност е във връзка със сайта https://arc.academy/

Не се отнася за събирането на информация посредством други канали на комуникация.

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате със събирането, обработката и разкриването на личните ви данни, както е посочено по-долу в настоящата политика. В случай, че не сте съгласни с това, моля, въздържайте се от използването на този уебсайт.

Настоящата политика за поверителност обхваща обработката и защитата на лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните)

Ние разбираме неприкосновеността на личния живот и се ангажираме да спечелим доверието на нашите клиенти, като приемаме много високи стандарти за защита на личната информация. Нашата политика за поверителност описва видовете лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме определили за нейната обработка и съхраняване, както и споделянето на някои видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате въпроси или запитвания по отношение на вашата лична информация или нашите правила и процедури, както и подробностите на образуванието, към което се отнасят въпроси или запитвания на такива природата трябва да бъде препратена, както и средствата, с които общувате с това образувание.

По-долу ще намерите информацията:

относно обект, отговорен за обработката на вашата информация;

категориите лична информация, която обработваме;

обстоятелствата, при които обработваме информацията;

относно целите и правните причини за обработването;

условия за мерки за запазване и сигурност на информацията;

как да упражнявате правата си съгласно GDPR (Общ регламент за защита на данните);

както и в кои случаи и как споделяме вашите лични данни с трети страни.

В тази политика ARC Academy обозначава Сдружение Арк Академи с булстат: 205498425, със седалище и адрес на управление: София, 1124 ж.к. Яворов, ул. „Мизия” 23.

 

ОТГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

За целите на Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) (EU) 2016/679, отговорното образувание е:

Сдружение Арк Академи, представлявано от Антоний Христов. За всякакви въпроси във връзка със защитата на данните, можете да се свържете с управителя на гореспоменатото сдружение чрез електронна поща на адрес:

Антоний Христов, директор в Сдружение Арк Академи, с UIN: 205498425, със седалище и адрес на управление: София, 1124 ж.к Яворов, ул. „Мизия” 23.

 „Нашият уебсайт“, „Сайтът / уебсайтът“ и „Уебсайтът на Сдружение Арк Академи“ се отнася до уебсайта https://arc.academy/, който е собственост и се управлява от Сдружение Арк Академи

ARC Academy Ltd. се отнася за Сдружение Арк Академи

 

КАКВИ ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ СЪБИРАМЕ

Данни за контакт: име, имейл адрес, телефонен номер, компания / институция, в случай че ни изпратите запитване, в случай че се абонирате за нашия бюлетин или в случай, че се регистрирате в нашия уебсайт за събитие.

Данни за плащане: номер на кредитна / дебитна карта, IBAN и всяка друга информация, съдържаща се във фактурите, издадени от Сдружение Арк Академи и всички препратени плащания, в случай че станете купувач на нашите продукти или услуги.

Данни за бизнеса или фирмата: данни за контакт, имейл адрес, номер на кредитна / дебитна карта или номер на банкова сметка, в случай че купувачът на нашия продукт / услуга е юридическо лице.

Подробности за използването на уебсайта: в секция „Използване на „бисквитките“ можете да научите повече за информацията относно връзката Ви с уебсайта, както и за неговите настройки и управление в тази политика за поверителност.

Когато посещавате нашия уебсайт, нашият сървър временно запазва подробности за вашия достъп в своите дневници. Тези регистрационни файлове съдържат следните данни и се съхраняват до тяхното автоматично изтриване:

IP адресът на компютъра, отправящ заявката

Датата и часът на вашата заявка

Заявеният URI

Количеството данни, предадено на вас в отговор

Независимо дали заявката е обработена успешно или не

Идентифициране на данни за браузъра и операционната система, която използвате

Посочващият уебсайт, от който сте направили искането

Името на вашия доставчик на интернет услуги

Целта на събирането на тези данни е да даде възможност за обслужване на уебсайта до вас (чрез установяване на TCP / IP връзка), за защита на нашите сървъри, техническото администриране на нашата инфраструктура, както и оптимизиране на нашите услуги. Само в случай на неоторизиран достъп или атаки срещу нашата инфраструктура, вашият IP адрес ще бъде анализиран.

От вас не се изисква допълнителна информация, за да получите достъп до нашия уебсайт.

 

МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, която ще ни предоставите, в случай че се абонирате за нашия онлайн бюлетин, в случай че ни изпратите имейл на имейл адресите ни, показани на нашия уебсайт, или в случай, че се регистрирате за нашия уебсайт за събитие.

Автоматично чрез бисквитки, във връзка с приложимото законодателство, ние използваме технология за проследяване, като бисквитки, за анонимното събиране на вашите данни.

От трети страни, като платформи за социални медии, доставчици на услуги за реклами и анализи.

 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА СИ?

В случай, че ни предоставите изричното си съгласие, вашите данни ще бъдат използвани за предоставяне на информация относно новини, свързани с нашите бизнес дейности.

Използваме информацията, за да отговорим на вашите запитвания. Ще използваме вашата информация, за да предоставим услугите, които сте поискали.

Използваме информацията за подобряване на нашия уебсайт и услуги. Можем да използваме информацията за подобряване на услугите, които предоставяме.

Използваме информацията за анализ на ефективността на нашия уебсайт. Можем да обработваме вашата информация анонимно, за да подобрим работата на сайта.

Използваме информацията за маркетингови цели. Може да ви изпратим информация за нови услуги и оферти. Може също да използваме вашата информация за рекламиране на нашите оферти. В случай, че се регистрирате за нашия бюлетин, ще получите нашите промоционални имейли.

Преди да започнем каквито и да било маркетингови дейности спрямо вас, ще поискаме вашето съгласие в съответствие с действащото законодателство. По-долу можете да прочетете повече за вашето съгласие и как можете да го контролирате.

Ние използваме вашата лична информация, за да общуваме с вас. Може да се свържем с вас по ваше желание.

Ние също използваме информация по други начини, разрешени от действащото законодателство.

 

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

За да защитим вашите данни, ние приложихме технически и организационни мерки, които отговарят на изискванията на GDPR и изискват всички доставчици на услуги на трети страни, които използваме, да направят същото.

Когато използваме трети страни за предоставяне на услуги, например доставчици на услуги за електронна поща и инфраструктура, тези трети страни се ангажират само след цялостен преглед. Този преглед внимателно отчита компетентността на всяка трета страна, както и техните технически и организационни мерки за защита на данните. Резултатите от този преглед се записват в писмена форма и с третата страна се подписва споразумение за обработка на данни, което е в съответствие с член 28 от GDPR.

Вашите данни се съхраняват само на сигурни сървъри, достъпни само от няколко оторизирани служители. Когато използвате формуляр на нашия уебсайт, за да ни изпратите данни, това предаване се извършва само чрез криптирана TLS връзка. Когато използвате формуляр на нашия уебсайт, за да предавате данни до нас, това предаване се извършва само чрез криптирана TLS връзка.

ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

За да предоставим нашите услуги, ние използваме услуги на трети страни, разположени извън Европейското икономическо пространство. За да защитим вашите лични данни в този случай, сме подписали специални споразумения за обработка на данни с тези доставчици на услуги.

Ние използваме следните доставчици на услуги на трети страни:

Доставчици на услуги, които ARC Academy Ltd. използва за изпращане на имейли

Доставчици на услуги, които предлагат сървър за съхранение.

 

УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“

В допълнение към изброените по-рано данни, бисквитките ще бъдат запазвани на вашия компютър, когато използвате нашия уебсайт. „Бисквитките“ са малки парчета текстови данни, които се записват на вашия твърд диск от уеб браузъра ви, чрез които Сдружение Арк Академи, който задава съдържанието на бисквитката, може да събира определена информация за вас. Бисквитките не могат да изпълняват никакъв код, нито да прехвърлят вируси на вашия компютър. Ние ги използваме, за да анализираме анонимно или псевдонимно използването на уебсайта и да представяме подходящи оферти за вас.

Този уебсайт използва следните видове бисквитки, чиито обхват и функционалност са подробно описани в следващите параграфи:

Преходните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си. Те се използват по-специално като бисквитки за сесии. Те запазват така наречения „идентификационен номер на сесията“, който се използва за свързване на следващи заявки, отправени от вашия браузър един към друг. Чрез това вашият компютър може да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Тези бисквитки за сесия се изтриват, когато излезете или затворите браузъра си.

Постоянните бисквитки се изтриват само след предварително определена продължителност, която може да бъде различна за всяка бисквитка. Можете да изтриете тези постоянни бисквитки по всяко време, въпреки конфигурацията „Настройки“ на вашия браузър. Съветваме ви, че ако го направите, не всички функции на този уебсайт ще бъдат достъпни.

Поставянето на бисквитки на вашия компютър може да бъде предотвратено чрез съответните настройки на вашия интернет браузър. По-рано зададените бисквитки също могат да бъдат изтрити чрез настройките на вашия браузър. Съветваме ви, че предотвратяването на поставянето на бисквитки на вашия компютър може да означава, че не всички функции на нашия уебсайт са достъпни без ограничения.

Като цяло можете да се откажете от използването на бисквитки, като промените настройките на браузъра си. За повече информация относно бисквитките посетете http://www.aboutcookies.org. Ако изберете да не браузърът ви да приема бисквитки от уебсайта на Сдружение Арк Академи, вие ще можете да видите нашия уебсайт, обаче няма да изпитате персонализирано посещение, нито ще можете да се абонирате за офертите за услуги в уебсайт.

 

ФЕЙСБУК

Сдружение Арк Академи интегрира Facebook в своя уебсайт.

Отговорното лице за Facebook е:

Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States.

Когато субектът на данни живее извън Съединените щати или Канада и Facebook извършва обработка на данни, отговорното образувание е:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Когато потребител кликне върху бутона Facebook, ще се свърже с уебсайта на Facebook и данните за придобиване на потребители ще бъдат прехвърлени от Сдружение Арк Академи във Facebook. Facebook ще получи чрез това информацията, че потребителят е посетил уеб сайта на Сдружение Арк Академи. Подробности за предоставените от Facebook плъгини можете да получите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins

Ако потребителят влезе в акаунт във Facebook (дори и да не е свой собствен акаунт) едновременно с това, че получи достъп до уебсайта на Сдружение Арк Академи, Facebook допълнително ще получи известие, че е посетил уебсайта на Сдружение Арк Академи , Facebook събира тази информация, така че съществува теоретичната възможност, че би могла да я свърже с акаунта във Facebook. Същото се отнася и за бутона „Харесвам“, или за използването на формуляри за коментари във Facebook; Facebook може да свърже тази информация с влезлия в профила във Facebook.

За да предотвратите това, можете да излезете от всеки акаунт във Facebook, преди да посетите уебсайта на Сдружение Арк Академи. За целта трябва да посетите уебсайта на Facebook.

За допълнителна информация, свързана със защитата на данните и Facebook, моля, вижте: https://facebook.com/about/privacy

 

ЛИНКДИН

Сдружение Арк Академи интегрира LinkedIn в своя уебсайт.

Отговорното лице за LinkedIn е:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Ако потребителят влезе в акаунт в LinkedIn (дори и да не е свой акаунт) едновременно с това, че получи достъп до уебсайта на Сдружение Арк Академи, LinkedIn допълнително ще получи известие, че е посетил уебсайта на Асоциацията „IDEA Academy“. LinkedIn събира тази информация, така че съществува теоретичната възможност тя да може да я свърже с акаунта в LinkedIn.

За да предотвратите това, можете да излезете от всеки акаунт на LinkedIn преди да посетите уебсайта на Сдружение Арк Академи. За да направите това, трябва да посетите уебсайта LinkedIn.

За допълнителна информация относно защитата на данните и LinkedIn, моля, вижте:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРАВИЛА

От време на време можем да променяме тази политика за поверителност, за да се съобразим с новите технологии, индустриални практики, регулаторни изисквания или за други цели. Ние ще Ви уведомим, ако тези промени са съществени и, когато това се изисква от приложимото законодателство, ще получим вашето съгласие. Препоръчваме ви също да се консултирате редовно с това изявление, така че да сте информирани за всякакви промени.

 

ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА ЛИЧНИ ДАННИ

За да се обработват лични данни, трябва да съществува законно основание. В член 6 от GDPR са изброени редица разрешени основания за обработка.

Едно основание за обработване на лични данни в член 6, параграф 1, буква а) от GDPR, което е свободно даденото съгласие на субекта на данните за това. Това съгласие е обвързано с определена цел. Второ основание за обработка на лични данни е да се изпълнят изискванията на договор, както е посочено в член 6, параграф 1, буква б) от GDPR. Тази клауза обаче трябва да се разбира, че включва започване на търговска връзка със съответната обработка на данни. Това основание важи за Сдружение Арк Академи, в случай че Асоциация „IDEA Academy“ реши да инвестира в компания, която отговаря на задължителните изисквания за това. Член 6, параграф 1, буква в) от GDPR позволява обработването на лични данни, когато съществува законово изискване за това. Член 6, параграф 1, буква г) позволява обработването на лични данни при изключителни обстоятелства, когато това е необходимо за защита на жизнените интереси на субекта на данните. Възможно е също така личните данни да бъдат обработвани въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Това е т. нар. основание за „законни интереси“, което се тълкува във връзка с съображение 47 от GDPR.

 

ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Сдружение Арк Академи съхранява и обработва лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо. Когато целта на обработката на данни е изпълнена, вашите лични данни ще бъдат изтрити в съответствие с нашата политика за запазване на данни, освен ако не сме задължени законово да ги запазим.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате следните права относно вашите лични данни:

Правото на достъп до вашите лични данни

Правото да коригирате или изтриете личните си данни

Правото да ограничите обработването на вашите лични данни

Правото на възражение срещу обработването на вашите лични данни

Правото на преносимост на данните

Правото да потвърдите дали вашите лични данни се обработват или не.

Ако сте дали съгласието си за обработката на личните си данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Подобно оттегляне на съгласие ще се отрази само върху обработката на вашите данни само след даването им.

Ако продължим да обработваме вашите лични данни, тъй като оценяваме законните си интереси, за да го направим, надвишава вашите законни интереси (съгласно член 6, параграф 1, буква е) от GDPR), можете да възразите срещу тази обработка. Това е приложимо само в случаите, когато обработката на лични данни не е необходима, за да можем да изпълним договор с вас. За да упражним такова възражение, ние искаме да детайлирате основанията, въз основа на които вече не трябва да обработваме вашите лични данни. Ние ще проверим подробностите за вашите обстоятелства въз основа на предоставените от вас причини и или ще спрем да обработваме вашите лични данни, или ще ви детайлираме правното основание, на което продължаваме да обработваме вашите лични данни.

 

КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ ПРАВАТА СИ

Ако искате да упражните някое от тези права, ще трябва да представите доказателство за идентификация, че сте лицето, за което се отнасят данните. Данните, които ще получите, включват данни, които сме свързани с вас, източника на тези данни, получателите или типовете получатели, на които са прехвърлени данните, и целите, за които са били съхранени данните. За да упражните тези права, моля, свържете се с управителя на Сдружение Арк Академи.

 

СИГУРНОСТ

Ние вземаме разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на личните ви данни.

Въведохме различни процедури за сигурност. Например, нашите политики за сигурност и поверителност периодично се преглеждат и подобряват при необходимост и само оторизиран персонал има достъп до потребителска информация. Ние използваме защитен сървърен софтуер (SSL), за да криптираме информацията, която въвеждате, преди тя да бъде изпратена до нас, а нашата база данни се хоства в защитен център за данни. Въпреки че не можем да гарантираме или гарантираме, че загуба, злоупотреба или изменение на данни няма да настъпи, ние използваме нашите най-добри усилия за предотвратяване на това.

Ние не събираме и събираме лична информация от лица под 18-годишна възраст или съзнателно разрешаваме на такива лица да ни предоставят личната си информация без проверимо съгласие от родител или настойник. Ако сте под 18 години, не изпращайте никаква информация за себе си, включително вашето име, адрес, телефонни номера или имейл адрес, освен ако нямате разрешение от родителя или настойника. В случай, че научим, че сме събирали лична информация от лица под 18 години и нямаме съгласието на родител или настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо.

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които са извън нашия контрол и не са обхванати от настоящата Политика за поверителност („Уебсайтове на трети страни“). Ако имате достъп до уебсайтове на трети страни чрез предоставените връзки, операторите на такива сайтове могат да събират информация от вас, която ще бъде използвана от тях в съответствие с техните собствени политики за поверителност, които могат да се различават от нашите. Съветваме ви да прегледате политиките за поверителност на тези уебсайтове на трети страни, така че да разберете дали / как те събират и / или използват информация от вас или вашия компютър.

 

ОПЛАКВАНИЯ

Във всеки случай, съгласно приложимото законодателство, ако считате, че обработването на лични данни, свързани с вас, нарушава Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни) имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата на обичайното ви местожителство, местоработата или мястото на предполагаемото нарушение.

Надзорният орган, който отговаря за мониторинга на прилагането на Общия регламент за защита на данните в България (Сдружение Арк Академи е създадено в България), с цел защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработката на техните лични данни е Комисия за защита на личните данни, с данни за контакт, както следва: адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592, уебсайт: www.cpdp.bg.

 

КОНТАКТ

Ако имате допълнителни въпроси или желаете да се свържете с нас, можете да го направите чрез нашия уебсайт на адрес https://arc.academy/. Когато направите това, данните, необходими за отговор на вашата заявка, ще бъдат автоматично запазени и обработени. Вашите данни няма да бъдат прехвърлени на трети страни, освен ако Сдружение Арк Академи има законно основание за това.