Skip to content
Launchlabs Sofia 42.691441, 23.343608

720лв

arc-academy-masterclass-servicedesign

Masterclass: “Redesigning experiences with Service Design”

В Masterclass: “Redesigning experiences with Service Design” щe пресечем две дисциплини по нов начин – дизайн на услуги (service design) и бранд дизайн. Как добрият дизайн на услуги подобрява преживяването на хората при интеракцията с продукт или услуга. И защо е важно това преживяване да произтича от същността на един бранд, за да бъде връзката с него истински силна и запомняща се. И как това дългосрочно носи повече стойност за бизнеса. И ни помага като хора да допринесем към изграждането на една по-добра среда около нас. 

Услугите винаги са заемали важно място в нашето ежедневие. И ако в миналото те са били много по-прости, дигитализацията и развитието на технологиите усложнява значително света, в който живеем днес, а услугите изменят скоростно своя характер.

Дизайнът на услуги (Service Design) е методология, ориентирана към човека, към създаване на услуги, които се фокусират на първо място върху потребителя.

Бранд дизайнът има за цел да вдъхне живот на една марка, давайки и индивидуалност и отличимо и ясно позициониране, които в последствие намират отражение във всички нейни продукти и услуги.

Преплитайки фундаменталните похвати на бранд дизайна с методологията на service design, компаниите са в състояние както да подобрят нагласите и преживяванията на своите клиенти при допира им с техните продукти и услуги, така и да създават нови услуги, които отговарят на и задоволяват нуждите на потребителите.

По време на мастър класа ще работим в малки групи по реални казуси, комбинирани с отворени дискусии и срещи с гост лектори. Ще говорим и за бизнес модела на потребителското преживяване и затова какво трябва една организация да направи, за да започне да прилага дизайна на услуги в работата си и да усеща резултатите от това. След края на първия ден в програмата е предвиден и вечерен формат, който ще осмисли и завърши класа по неочакван начин.

Програма:

Ден 1 (петък, 06.03.2020)

09:00 – 10:00 Кафе и закуска заедно – запознаване с главните действащи лица
10:00 – 12:00 Какво е дизайн на услуги и каква е връзката с бранд дизайн?
12:00 – 12:30 Гост лектор
12:30 – 14:00 Нетуъркинг обяд 
14:00 – 15:00 Клиентски персони
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 16:30 Клиентски пътеки
16:30 – 17:30 Q&A с гост лектори
17:30 – 19:00 Интерактивен вечерен формат 

Ден 2 (събота, 07.03.2020)

10:00 – 10:30 Кафе и закуска
10:30 – 12:30 Бизнес моделиране за услуги
12:30 – 14:30 Работа на терен
14:30 – 15:30 Примери от практиката и дискусия с гост лектори
15:30 – 16:00 Закриване 

Цена: 720 лева (без ДДС)

Локация: Launchlabs Sofia, в пространството за креативност и иновации Missia23

Лектори:

Лектори ще бъдат Елина Желева (основател) и Кристина Петрова (стратегически директор) в Launchlabs Sofia – международно студио за бизнес редизайн с офиси в Берлин, Базел, Бангалор и София. 

Портфолиото от услуги на компанията включва фасилитиране на проекти чрез дизайн спринтове, практични обучения и цялостно консултиране в областта на организационната трансформация. Експертизата на Launchlabs е в комбинацията на съвременни методологии и дизайн дисциплини – от дизайн мислене, дизайн на услуги, лийн стартъп и скръм, до бизнес моделиране и бранд дизайн. Портфолиото от клиентите на компанията включва Форчън 500 корпорации, глобални и локални компании, семейни бизнеси, НПО и публични институции.

За кого?

Професионалисти и екипи, които работят по проекти, свързани със създаване на нови продукти, услуги, процеси и/или бизнес модели.

Ръководители на отдели:

  • Продукти и услуги
  • Маркетинг и комуникация към клиенти
  • Обслужване на клиенти
  • Контактен център
  • Клиентско преживяване
  • Човешки ресурси, служителско преживяване и работодателска марка
  • Дигитални трансформации

Kакво ще науча?

Какво представлява дизайнът на услуги и защо той е важен за бизнеса. Основни инструменти в дизайна на услуги и приложението им в реални проекти.

Как да създаваме отличимо клиентско преживяване на база нуждите на потребителите.

Как да създаваме продукти и услуги, които произтичат от същността на един бранд

    Регистрация