Йохана Съботинкова

Social Media Specialist, AVON

„Магистратурата за мен бе съставена от най-смислените уикенди, които освен изключително полезни, бяха също толкова забавни и интересни. Програмата дава възможност да усъвършенстваш знания и умения, с които вече разполагаш и да натрупаш богат арсенал от нови. Това ми позволява да прилагам наученото в ежедневната си работа. Практическата насоченост на магистратурата бе това, което ме накара да кандидатствам. Почти година по-късно, мога спокойно да кажа, че очакванията ми бяха надминати.“