Кандидатствай за стипендия

С подкрепата на нашите корпоративни партньори, имаме възможност да предоставим частични стипендии на изключително мотивирани и заслужили кандидати.

Някои от нашите критерии за стипендия са:

  • Академични постижения
  • Художествени умения
  • Физически увреждания
  • Затруднено финансово положение
  • Семейни обстоятелства

За да кандидатстваш трябва да изпълниш следните две стъпки:

  1. Да напишеш есе до 1000 символа защо считаш, че заслужаваш да получиш стипендия.
  2. Да запишеш видео до 2 мин на тема “Как виждаш бъдещето си в България?”

Може да кандидатствате за програмите game development и digital arts fundamentals.