Конкурс за магистърска стипендия на тема “Идеи с бъдеще”

Рекламна агенция Saatchi & Saatchi, Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и “Кариери” обявяват конкурс на тема “Идеи с бъдеще”. Авторите на трите най-интересни и вдъхновяващи идеи ще получат стипендии за обучение в магистърската програма “Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт” на Saatchi & Saatchi и ВУЗФ, всяка от които покрива 50% от таксата за обучение. Допълнително всеки победител ще получи и едногодишна менторска програма за реализация на идеята си.

Задачата
Опишете вашата идея. Тя може да бъде бизнес или социална идея, важното е ясно да покажете какъв реален човешки проблем разрешава. Какво я прави различна, кои са нейните предимства и какъв е смисълът да съществува. По какъв начин ще достигне до хората (потребителите), с какви послания и по какви канали ще комуникира с тях. Не забравяйте да включите и целите, които си поставяте с нея.

Форматът
Форматът на представяне е свободен, може да направите всичко – от презентация през интерактивно видео до изпращане на реален проект. Важното е да покажете идеята си и визията за нейното развитие по ясен и последователен начин.

За да участвате в конкурса, изпратете представяне на имейл: [email protected] или по пощата на адрес: София, бул. България 118, ет. 1, Saatchi & Saatchi. Крайният срок за кандидатстване е 31 март.

Тримата финалисти ще бъдат определени от жури в състав Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Милин Джалалиев, изпълнителен директор на комуникационния клъстер вPublicis One, и Дарина Черкезова, продуктов ръководител “Кариери”.

Победителите ще бъдат уведомени лично до 10 април 2018 г., а имената им ще бъдат обявени официално на сайтастраницата на Karieri.bg.