Конкурс за магистърска стипендия на тема „София. Заслужава си да я посетиш“

Авторите на трите най-креативни и вдъхновяващи проекта за кампании ще получат частични стипендии в размер 50% от таксата за обучение в магистърската програма “Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт” на Saatchi & Saatchi и ВУЗФ.
Темата на конкурса е повече от интересна – изграждане на бранда София и провокиране на разговор за него сред чужденците.
Целта е кандидатите да създадат комуникационна кампания, тя трябва да остави ясно послание и да спомогне за устойчивото увеличаване на туристите в столицата.
Форматът на предложенията е напълно свободен – презентация, интерактивно видео, реален проект или др. От кандидатите се очаква да покажат процеса, по който са стигнали до същността на бранда София, целевата група и комуникацията му по ясен и последователен начин.

Участниците в конкурса трябва да изпратят разработките си на имейл: [email protected] или по пощата на адрес: София, бул. “България” 118, ет. 1, Saatchi & Saatchi. Крайният срок за кандидатстване е до 11 юни.

Тримата финалисти ще бъдат определени от жури в състав Детелина Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ и председател на на Българската асоциация за управление на хора; Милин Джалалиев, изпълнителен директор на комуникационния клъстер в Publicis One, включващ Saatchi & Saatchi, Publicis, MSL и BrandWorks; и Дарина Черкезова, продуктов ръководител на “Кариери”.

Победителите ще бъдат уведомени лично до 19 юни 2017 г., а имената им ще бъдат обявени официално на сайта на Karieri.bg.

Насоки за разработване на конкурсните проекти

#1 Дефинирайте бранда София
Помислете с какво столицата ни е по-различна от други градове, кои са невидимите и видите й предимства, с какво чуждестранните посетители я свързват в момента и какво може да им предложи. Допитайте се до свои приятели чужденци, опитайте да погледнете на София през техните очи и открийте какво ги привлича и какво им липсва в момента.

#2 Анализирайте целевата група
Помислете на кого искате да представите София, след което се опитайте да анализирате какви са характеристиките, особеностите, навиците и нуждите им, така че да можете да адаптирате посланието си именно спрямо тях.

#3 Определете комуникацията
След като сте си изяснили какво искате да кажете за София и на кого, помислете как да го комуникирате. Фокусирайте се върху въпроса “Как моето послание да достигне по ефективен и разбираем начин до хората, на които искам да говоря?”. На тази основа създайте кампания, адекватна на бранда София и подбраните целеви групи, която може да включва онези комуникационни канали, които смятате, че са необходими – видео, социални медии, инсталации, принт, радио, ТВ или др.