Красимира Асенова

Business Services Expert, Telenor

„От нещата, които най-много ценя определено мога да спомена както възможността за реални примери от практиката, така и изучаването на най-актуалните способи и методи, които се използват при различните комуникационните канали (напр. Social media calendar и Creative thinking tools).
Уменията ми на Project Manager значително се подобриха благодарение на екипната задача, която течеше през цялото обучение. Освен това при дизайна на новите решения и услуги все по-често взимам под внимание наученото за лансирането на продукти, за провеждането на рекламна кампания и най-вече за стратегическото им позициониране.“