Skip to content

Алис Андреева

Art Content Manager at Chibi Phoenix

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Като мениджър на арт съдържанието на най-големия проект в Chibi Phoenix, Алис ръководи екип от 30 художници на свободна практика. Въпреки че самата тя е специализирана като художник, Алис има опит в управлението, художествената режисура и осигуряването на менторство.