Skip to content

Бояна Стоилова

Brand Storyteller

Професионален опит (компании и проекти):
През последните 6-7 години работя в сферата на дигиталния маркетинг. Пътят ми започна през 2014 г. в една от познатите тогава дигитални агенции. След това продължих в друга агенция, която имаше по-творчески подход. А преди около две години преминах изцяло на свободна практика, за да имам повече самостоятелност в проектите, по които работя и повече възможности да споделям и обменям знания и опит. Имах и имам късмет да работя активно на всяко едно ниво от онлайн позиционирането на доста брандове – наши и международни. Към момента си партнирам с няколко неправителствени организации и компании.

Проекти, с които се гордея:
Участието ми в проекта exponat – онлайн платформа за холограмен музей, имаща за цел да провокира интереса на потребителите към историята и науката, като свърже музейните обекти и посетителите по нов и независещ от конкретната локация начин.
Website: www.exponat.bg

Създаването и разгръщането на стратегия за онлайн позициониране на Епископската базилика на Филипопол – съвместен проект на Фондация “Америка за България” и Община Пловдив за реставриране и експониране на римски мозайки от III – IV в. Като част от националното културно-историческо наследство комуникацията за бъдещия посетителски център налага да бъде многопластова, с мисъл за миналото и поглед в бъдещето. Нещо, което заложих в платформата “Камъче по камъче. Ръка за ръка.”
Facebook: www.facebook.com/bishopsbasilica
Vimeo: https://vimeo.com/bishopsbasilica

Какво ме мотивира да съм лектор:
“To teach is to learn twice” от Joseph Joubert – тези думи формулират по най-добрия начин какво ме мотивира да бъда лектор.

Черпя вдъхновение от самия процес на споделяне на знания и опит. Онази двупосочност и връзка между учене и преподаване.