Skip to content

Филип Янков

Директор програма Computer Science

Професионален опит: 

Филип е завършил „Изкуствен интелект“ със специализация в областта на Машинното самообучение в Софийския университет. В момента е докторант в областта на Multilingual Computer Vision в Грьонинген, Холандия. Има над 15-годишен опит в различни роли в технологичната индустрия – Principal engineer, ML engineer, Team lead, Product Manager, Director, CTO, и др. –  в компании като SAP, Microsoft, VMware, Chobolabs (придобита от Game Closure), Toptal и др. В последните 5 години е ръководил бакалавърски и магистърски дипломни работи на 9 студенти от СУ, ТУ, НБУ. В момента организира 5 избираеми дисциплини за бакалаври и магистри във Факултета по математика и информатика на Софийския университет и една избираема дисциплина за магистри в НБУ. Основател е на x8academy. Водил е курсове и е организирал партньорски кампании в частните академии ХакБългария и Софт Академи. Водил е вътрешни обучения в Cognyte/Verint, Novarto, Digital Lights. Организирал е вътрешните академии на VMware и Ocado Technology.  

Постижения: 

– Победител в глобално състезание на НАСА за хардуерна иновация

– Автор е на патент за оптимизация на запис на транзакционна информация във файлова система