Skip to content

Иван Спасов

3D артист, Snapshot Games

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Иван Спасов е 3D артист, работещ в Snapshot Games. Завършва Game Dev Fundamentals в ARC Academy, където е част от първия випуск на Академията. Преди ARC Academy, Иван е работи в сферата на бойните спортове и кеча, където взема участие в разработката и поддръжката на съдържание, реклами, маркетингови материали и телевизионни предавания.