Skip to content

Камен Вакъвчиев

Лектор в програмата Computer Science

Професионален опит:

Камен Вакъвчиев работи като Софтуерен инженер в Ocado Technology. Там той създава иновативни софтуерни решения, с помощта на които физически търговци на хранителни стоки на дребно от целия свят изпълняват онлайн поръчки ефективно и доходоносно. От три години и половина Камен се занимава с преподаване – в момента е асистент преподавател във ФМИ на СУ. Обучил е стотици студенти, водейки дисциплини като Виртуализационни технологии, Разработка на компютърни игри, Обектно ориентирано програмиране, Структури от данни и други. Камен е и сред менторите в Ocado Technology Bootcamp обучителна програма за софтуерни инженери, създадена в партньорство между x8academy и Ocado Technology.

Постижения:

– Обучил е стотици студенти във ФМИ на Софийския университет

– Ментор в Ocado Technology Bootcamp