Skip to content

Проф. Красимир Манев

Президент на Европейската юношеска олимпиада по информатика

Професионален опит:

Проф. д-р Красимир Манев е български учен, математик с интереси в дискретната математика и теоретичната информатика, основен лектор на курсовете по Дискретна математика в СУ, създател и основен лектор на курса по Дизайн и aнализ на aлгоритми. От 1993 до 2013 г. е доцент във Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Софийския университет, а от 2014 г. е професор в Нов български университет. От 2004 г. във Факултета по математика и информатика към Софийския университет има нова специалност “Компютърни науки”, чийто основоположник е проф. Манев. Автор е на повече от 80 научни публикации в различни области – Базов и приложен софтуер за математически изследвания, Дискретна математика и Алгоритми, Технология на софтуера и Състезания по програмиране и преподаване на информатика, както и на множество учебници и помагала за ученици и студенти. Дългогодишен ръководител на Националния отбор по информатика, постигнал редица успехи на международни състезания.
От 1981 до 2009 г. е член, а от 1998 до 2002 г. – председател на Националната комисия за олимпиадите по информатика за ученици. Седем пъти е бил ръководител или зам.-ръководител на Националния отбор на България за Международната олимпиада по информатика и седем пъти за Балкански олимпиади по информатика. Председателствал е Научното жури на трите проведени у нас Балканиади по информатика. Член на Международния комитет на Международната олимпиада по информатика (IOI) от 2001 до 2003 и от 2005 до 2013 година, а от 2014 до 2017 г. – Президент на IOI. През 2017 година става един от създателите на Европейската юношеска олимпиада по Информатика (EJOI) и нейният първи президент.
През 1997 г. съосновава Муждууниверситетския турнир по програмиране, прераснал по-късно в Републиканска студентска олимпиада по програмиране. Четири пъти е участвал като ръководител на отбора на СУ “Кл. Охридски” във финалите на ACM ICPC (Международната студентска олимпиада по програмиране).

Постижения:

– Основоположник на специалност Компютърни науки в СУ
– Дългогодишен ръководител на Националния отбор по информатика
– Президент на Международната Олимпиада по Информатика (2014-2017 г.)
– Председател на Националната комисия за олимпиадите по информатика за ученици (1998 до 2002 г.)
– Президент на Европейската юношеска олимпиада по информатика
– Основател на Републиканската студентска олимпиада по програмиране