Skip to content

Виктор Върбанов (Generalisimus)

CPO and Game Design Lead at Chibi Phoenix

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Виктор е опитен дизайнер с богата история в работата си с free-to-play browser и мобилни игри във фирми като XS-Software, Gameloft и Chibi Phoenix. Виктор е специализирал в сферата на UX, системи, монетизация на f2p, игрова икономика и анализ на данни.