Милин Джалалиев разказва за програмата “Бранд дизайн”

Младите хора търсят все повече не само нови знания, но и възможност да обогатят опита и уменията си. В програмата “Бранд дизайн” даваме възможност на участниците ни да развият много личностни качества, работейки по реални казуси на наши партньори. Милин Джалалиев, който е съосновател на ARC Academy и създател на програма “Бранд дизайн”, ни сподели за иновативния подход на обучение в Академията и пред какви предизвикателства се изправя програмата поради настоящата ситуация.

Почти 10 години си бил управител на Saatchi & Saatchi. Със сигурност си обучавал много млади хора и стажанти, които в момента се радват на успешна кариера. Сблъсквал ли си се с някакви предизвикателства при обучението им, които допълнително те мотивираха да създадеш програмата “Бранд дизайн”? 

Програмата „Бранд дизайн“ започна още в Saatchi & Saatchi чрез платформата Saatchi Circle, която помага на младите хора да се развиват в областта на комуникациите. Самата платформа създаде много таланти – повечето от участниците започнаха стаж в агенцията, а след това и работа. Още когато реализирахме програмата установихме, че за да бъде успешна, трябва да следва ясна логика, както и да е практически насочена.

Знаем, че ARC Academy е по-различна образователна институция – академия, в която всички преподаватели са работещи професионалисти. Това е необичайно не само за България, но и за много по-напреднали западни страни. Какви са плюсовете на този подход за обучение и дали подобно иновативно решение е възможно в широката образователна система? 

За нас е важно преподавателите да са практици, защото основната цел е да покажем цикъла на изграждане на бранд не само теоретично, но и от практическа гледна точка. Най-голямото предимство на подобен подход на обучение е, че през работните дни лекторите трупат нови знания и опит и се сблъскват с предизвикателства, които споделят през уикенда по време на лекциите в Академията. Вярвам, че образователните институции трябва все повече да търсят посока, в която лекторите са и професионалисти в областта, по която преподават.

Какво би казал за личностните качества, които изграждате в ARC и които са така необходими на съвременните млади хора за развитието на тяхната професионална кариера?

Едно от важните личностни качества, които развиваме е работата в екип. Колкото и добър професионалист да си, ако не можеш да приложиш знанията си, работейки с колегите си, то трудно ще можеш да продължиш развитието си. Още в началото на обучението пресъздаваме истинска работна среда, като разделяме участниците ни на екипи, работещи по реални казуси. Другото, което насърчаваме, е любознателността и аналитичността – вдъхновяваме ги постоянно да търсят нови и по-дълбоки знания. Разбира се, съвременната реалност изисква постоянна адаптация спрямо ситуацията, особено в момента, затова изграждаме умения за гъвкавост и адаптивност в тях. Не на последно място, по време на обучението си участниците развиват уменията си за презентиране пред публика. Знаем, че колкото и добри идеи да имаш, ако не можеш да ги пресъздадеш, е много вероятно никой да не разбере за тях.

Като съосновател на ARC, ти също си и лектор в програмата “Бранд дизайн”. От това, което знаем, лекторите в Академията са професионалисти, които с практичния си опит поставят един доста висок стандарт на програмата. Какво те мотивира да преподаваш и да си сред тези млади хора?

Вярвам, че „енергията поражда енергия“ и това несъмнено е една от личните ми мотивации. Хората, които уча, зареждат мен и обратно. Друго мотивиращо нещо за мен е, че за всяка една лекция аз се подготвям, адаптирам, разглеждам различни примери и се информирам. Споделянето на опит ми помага да осмисля и структурирам по-добре знанията си.

Предвид пандемията, брандовете са изправени пред огромни предизвикателства. Как това се отразява на програмата?

Ключовата дума тук е “адаптиране”. В момента хората имат нужда от някой, който да ги подкрепи и да им подаде ръка. Затова и брандовете не диктуват толкова правилата, колкото следват динамиката на потребителите. За да преодолеят настоящата ситуация, те трябва да са по-близо до хората – да разбират и усещат емоциите им, както и да бъдат откровени към тях. Много лесно се разбира, когато някой е само привидно съпричастен. Разбира се, адаптацията е свързана и с много маркетингови стратегии, които са неизменна част от програмата “Бранд дизайн”.