Нгуен Нган (Нана) – студент в програмата Game Dev

В началото на ARC Academy бях несигурна към какво да се насоча. Oще се определям като човек, който иска да се пробва във всичко. Благодарна съм на комуникацията с колегите , предизвикателствата, които срещнах по време на обучението и насоките на учителите, които считам за огромна помощ.