Partners

Настоящи партньори:

Защо

PARTNERS

Богатството, благосъстоянието и дори БВП на едно общество зависи от знанията и компетенциите на неговите членове.

Ние в ARC Academy сме се посветили на това да увеличим броя на талантливи хора в България и извън нея, в креативните и модерни професионални направления, свързани със създаването на авторско съдържание.

Подпомагането на такава гъвкава образователна институция като ARC, която посреща образователните нужди и има здрави връзки с индустрията, е от полза за всички – както за студентите, така и за пазара и в крайна сметка за цялото общество.