Преподаватели в магистратура “Реклама и Бранд мениджмънт”

Началото на магистърската програма “Реклама и Бранд мениджмънт” е все по-близо и затова искахме да запознаем студентите ни, настоящи и бъдещи, с техните преподаватели. Разпитахме ги относно професионалния им път до момента, какво представлява темата, по която преподават, както и за допълнителни източници на информация в областта на познанията им.

Мая Марашлян отговаря за анализите и проучванията в BrandWorks и е също така лектор по “Потребителско поведение” в магистратурата ни. Ето какво отговори тя на нашите въпроси 🙂

Представи се в няколко изречения и разкажи за това с какво се занимаваш. Какъв е бил професионалният ти път до момента?

Професионалният ми път, както и образованието ми, са белязани основно от една ключова черта на характера ми – непоправимото ми любопитство към хората и това как живеят (признавам, понякога е и нездраво). По образование съм междукултурен медиатор и антрополог (Università degli Studi di Roma и НБУ) – естествено поприще за човек, който се чувства най-добре при контакта си с хора – опознавайки ги, разбирайки ги и слагайки се на тяхно място. Започнах професионалното си развитие в медиите преди 16 г. – работих за италианската информационна агенция ANSA. Скоро след това започнах да се занимавам с медиен анализ. В годините 2007 – 2017 управлявах тази дейност в Publicis Group Bulgaria – от създаването на самото звено до израстването му в Centre of Excellence на групата Publicis за региона. Основен фокус на работата ми беше анализът на това какво пишат хората по блогове, форуми, Facebook и другите социални мрежи и как това да е в ползва на бизнесите. От март 2017 г. съм част от екипа на BrandWorks  като head of insight и отговарям за опознаването на хората, различните методи за проучвание и анализ и оформянето на открития и прозрения, които да са солидна основа за успешни стратегии. Прекарвам голяма част от времето си на терен заедно с хората, които са фокус на проучванията ни, в различни етнографски формати.

Разкажи ни повече за темата, по която преподаваш в академията.

„Потребителско поведение“ звучи сухо и сякаш някакси отнема от човешкия елемент, а материята е може би от най-близките до хората. Успешните стратегии тръгват от хората – от опознаването им, от разбирането на това защо и как взимат дадени решения – потребителски и в контекст. Контекстът е ключов за разбирането на хората, това ще е един от фокусите на обучението в лекциите по потребителско поведение – студентите да разберат важността на т.нар. етнографско мислене: т.е. мисловните процеси и модели, които етнографи и антрополози развиват чрез практиката си.

Би ли споделила на нашите текущи и бъдещи студенти учебни материали (видеа, статии и други), които биха им помогнали да разберат повече за твоята сфера на опит?

Могат да намерят доста интересни академични разработки и доклади в Journal of Consumer Research

Междувременно могат да се поупражняват с малко auto-ethnography – да опитат да изследват и анализират собственото си поведение и да го осмислят в контекст.