Бранд дизайн

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

~ Steve Jobs

ПРОФИЛ

Трудно е да формулираме по-точно и ясно какво е значението на дизайна. Още по-трудно е да отречем, че всичко казано от Стив Джобс за дизайна можем да приложим с пълна сила и при създаването на един бранд. Така се роди и програмата „Бранд дизайн“ – да представи успешните брандове отвъд красивата им опаковка и да разкрие кое ги прави толкова значими за хората.

Програмата „Бранд дизайн“ разглежда целия цикъл на изграждане и развитие на един бранд и проследява неговия живот както в реална, така и в дигитална среда. Съдържанието на курсовете и тяхната последователност са разработени, така че да следват логиката на създаване и развитие на бранда, като всеки курс надгражда знанията и уменията от предишния. Програмата е създадена от практици с дългогодишен опит в сферата на маркетинга и комуникациите. 

Накратко за програмата:

  • Изучава целия процес на създаването на бранд и проследява развитието му в реална и дигитална среда;
  • Последователно и логически свързано представяне на знанията
  • Лекторите са професионалисти, занимаващи се с маркетинг и комуникации;
  • Работа в екип по реални казуси и практически задачи;
  • Обмяна на идеи и професионален опит както с лекторите, така и с участниците, голяма част от които вече работят в сферата на брандинга.

Why ARC Brand Deisgn Academy?