Бранд дизайн

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

~ Steve Jobs

ПРОФИЛ

Трудно е да формулираме по-точно и ясно какво е значението на дизайна. Още по-трудно е да отречем, че всичко казано от Стив Джобс за дизайна можем да приложим с пълна сила и при създаването на един бранд. Така се роди и програмата „Бранд дизайн“ – да представи успешните брандове отвъд красивата им опаковка и да разкрие кое ги прави толкова значими за хората. Особено актуално във времето на постоянна промяна, в която живеем в момента. 

Програмата „Бранд дизайн“ разглежда целия цикъл на изграждане и развитие на един бранд и проследява неговия живот както в реална, така и в дигитална среда. По време на програмата ще разгледаме промяната в живота на хората по време на пандемията и как тя се отразява върху поведението им като потребители; ще анализираме как брандовете адаптират своите стратегии и ще се запознаем с успешни примери за брандове, които намират начин да  придадат допълнителна стойност в тази нова потребителска реалност. На база актуалните знания и опит ще разработваме и стратегии по реални казуси на компании партньори.

 Накратко за програмата:

  • Изучава целия процес на създаването на бранд и проследява развитието му в реална и дигитална среда;
  • Анализ на промяната в поведението на хората като потребители по време на пандемията и промяната в  стратегиите на брандовете в тази нова среда.    
  • Лекторите са професионалисти, занимаващи се с маркетинг и комуникации;
  • Работа в екип по реални казуси и практически задачи, отразяващи новата потребителска среда;
  • Обмяна на идеи и професионален опит както с лекторите, така и с участниците, голяма част от които вече работят в сферата на брандинга.

Why ARC Brand Deisgn Academy?