БРАНД ДИЗАЙН

Партнираме си с водещи компании в България, които предоставят на участниците ни:

  • Реални бизнес казуси, по които ще работят по време на цялата програма; 
  • Експертни знания, опит и обратна връзка по разработените проекти.