БРАНД ДИЗАЙН

Program

Потребителско поведение
Маркетингови изследвания
Изграждане и позициониране на бранд
Маркетингова стратегия
Комуникационна стратегия
Рекламна кампания
Дигитален маркетинг и социални медии

PROGRAM

Програмата е разделена на 2 модула: „Изграждане на бранд“ и „Развитие на бранд“. Всеки модул е съставен от логически подредени курсове, които следват жизнения цикъл на бранда, като проследяват неговото развитие както в реална, така и в дигитална среда.

Учебна програма

Накратко

  • Продължителност: 14 седмици (лекции и упражнения), 8 часа на седмица
  • Лекции: програмата е съобразена с работния ритъм на участниците и лекторите, затова лекциите са всяка сряда 18-21 ч. и събота 10-15 ч. 
  • Формат на лекциите: онлайн (сряда) и присъствени (събота) в залите на ARC Academy, София Тех Парк.

Накратко:

  • Продължителност: 14 седмици (лекции и упражнения), 8 часа на седмица
  • Лекции: програмата е съобразена с работния ритъм на участниците и лекторите, затова лекциите са всяка сряда 18-21 ч. и събота 10-15 ч. 
  • Формат на лекциите: онлайн (сряда) и присъствени (събота) в залите на ARC Academy, София Тех Парк.