БРАНД ДИЗАЙН

Студенти

Участниците в програмата са работещи хора на средна възраст 25-45 години, които:

  • имат желанието и креативната сила да разработват свои работещи идеи;
  • търсят практичността в своето обучение;
  • са отворени за нови идеи и гледни точки, които да обсъждат с другите;
  • искат да се развиват заедно с бранда, в който вярват.

Нашите студенти знаят, че наистина добрите идеи си струват усилията и времето, което е необходимо, за да се превърнат в реалност. А също, че практическото обучение ги отвежда много по-близо и много по-бързо до тази тяхна цел.