Реклама и бранд мениджмънт

Реклама и бранд мениджмънт

В магистърската програма „Реклама и Бранд мениджмънт“ преминаваме през целия цикъл на създаване на един бранд и разглеждаме неговия живот както в реална, така и в дигитална среда. Съдържанието на курсовете и тяхната последователност са разработени така, че да следват логиката на създаване и развитие на бранда, като всяка учебна дисциплина надгражда знанията и уменията от предишната в процеса на брандинга. Програмата е създадена от практици с дългогодишен и интензивен опит в маркетинга и комуникациите. Студентите завършват с магистърска диплома от Висше Училище по Мениджмънт (ВУМ).

• Изучава целия процес на създаването на бранд и проследява развитието му в реална и дигитална среда.

• Последователност и натрупване на знания и умения с практическа връзка между тях.

• Лекторите са професионалисти, работещи в сферата на рекламата и маркетинга.

• Реални казуси и практически задачи.

• Работа в екип и обменяне на идеи и професионален опит.

branding-profile

Why ARC Branding Academy?

  • Изучава се целият процес на създаването на бранд от установяването на потребителската нужда, през идеята за продукта, до лансиращата го комуникация.
  • Последователност и натрупване на знания, внимателно подбрани теми с подчертана практическа връзка между тях.
  • Лекторите са професионалисти, работещи в сферата на рекламата и маркетинга.
  • Развиваш умения чрез нов подход при преподаването – учебния процес се реализира чрез реални казуси и практически задачи.
  • По време на магистратурата студентите работят в екип, като по този начин обменят идеи, мнения и професионален опит.
  • Програмата включва гост-лектори от България и чужбина.
  • Много Saatchi & Saatchi вдъхновение.