РЕКЛАМА И БРАНД МЕНИДЖМЪНТ

Program

Потребителско поведение
Маркетингови и рекламни изследвания
Продуктови иновации
Изграждане и позициониране на бранд
Бранд идентичност и творческо мислене
Бизнес дизайн
Маркетингова стратегия
Комуникационни стратегии
Рекламна кампания
Дигитален маркетинг и социални медии

PROGRAM

Учебна програма

Всички предмети са с продължителност от 30 учебни часа (лекции и практически упражнения).

Програмата е съобразена с работния ритъм на нашите студенти и лектори, затова лекциите са само събота и неделя (9.30 – 16.00 ч.)