РЕКЛАМА И БРАНД МЕНИДЖМЪНТ

Кандидатствай до 25 септември.

Стани един от петимата стипендианти, които ще получат 50% от таксата за участие в магистърската програмата “Реклама и Бранд мениджмънт”. Кандидатствай до 25 септември.

В днешно време все повече и повече компании отделят значителни ресурси за създаването на положителен и социално отговорен имидж, с което се опитват да променят света около нас за добро.

Изберете социална тема, която подкрепяте, както и бранд, който харесвате. Анализирайте съществуващите социални инициативи, които любимият ви бранд вече е реализирал. Помислите за подобрения и развитие на тези инициативи или направо предложете нови такива. 

Стипендии

ARC Academy, с подкрепата на нашите корпоративни партньори, има възможност да отпуска частични стипендии на изключително мотивирани и заслужили кандидати.
Ние предоставяме финансова помощ на студенти с различен произход и финансово положение.

Някои от нашите критерии за стипендия са:

  • Академични постижения
  • Художествени умения
  • Физически увреждания
  • Затруднено финансово положение
  • Семейни обстоятелства

Всеки може да кандидатства за стипендия.

konkurs2
SCHOLARSHIPS