РЕКЛАМА И БРАНД МЕНИДЖМЪНТ

Такси

Срокът за обучение на всеки студент от магистърската програма “Реклама и Бранд мениджмънд” е 2 семестъра, кaто лекциите се провеждат събота и неделя в модерни и добре оборудвани зали в Sofia Tech Park. Знанията и опитът, които ще получиш, са безценни, а таксата за един семестър е 1200 €.

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

 • 2 семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
 • 3 семестъра (2 редовни и 1 допълнителен) – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен. Допълнителният семестър e комбинация между входящи присъствени занимания, дистанционни онлайн материали и консултации и се провежда паралелно с основните семестри. Цената му е 600 €.

Начин на плащане

Таксата се заплаща на 3 вноски:

 • 25% при записване
 • 25% до 2 седмици преди началото на семестър 1
 • 50% до 2 седмици преди началото на семестър 2

Такса за кандидатстване

Обработка на кандидатстудентски документи и издаване на студентска книжка: 50 €.

Документи за записване

 • Нотариално заверено цветно копие на диплома и приложение към него за завършено висше образование.
 • Копие от диплома за средно образование.
 • Копие от лична карта или паспорт.
 • Автобиография.
 • Медицинско свидетелство, издадено в рамките на 1 месец преди датата на формуляра за кандидатстване.
 • Снимки паспортен формат – 4 бр..
 • Документ за заплатена вноска на семестриалната такса.
 • Попълнен формуляр за кандидатсване

Банкова сметка:

Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
Адрес: Варна, Оборище 13А
Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД
BIC / SWIFT: IABG BGSF
IBAN: BG46IABG74951000489112
Основание: Студентска такса за /имената на студента/
Основание 2: Магистратура “Реклама и Бранд мениджмънт”

carl-heyerdahl-KE0nC8-58MQ-unsplash

Стипендии

ARC Academy, с подкрепата на нашите корпоративни партньори, има възможност да отпуска частични стипендии на изключително мотивирани и заслужили кандидати.
Ние предоставяме финансова помощ на студенти с различен произход и финансово положение.

Някои от нашите критерии за стипендия са:

 • Академични постижения
 • Художествени умения
 • Физически увреждания
 • Затруднено финансово положение
 • Семейни обстоятелства

Всеки може да кандидатства за стипендия.

jeshoots-com-pUAM5hPaCRI-unsplash