Digital Marketing Fundamentals

Онлайн обучение

Студентите на ARC Academy могат да се възползват от онлайн обучението, което запазва всички функционалности на качественото образование:

  • Възможност за участие в дискусии;
  • Разработка на групови и индивидуални проекти;
  • Обратна връзка и комуникация с преподаватели и студенти;
  • Бърз достъп до съдържанието на курса;
  • Всяка онлайн лекция ще бъде записвана и достъпна за гледане в удобно за студента време