Fundamentals

ГАЛЕРИЯ работа по проекти на нашите преподаватели

Визуална разработка за филми

Дигитален композитинг и архитектурна визуализация

Портрети от Жана Пенева