Game Dev Fundamentals

Онлайн обучение

Студентите в ARC Academy могат да посещават лекциите както на живо, така и онлайн, когато нямат възможност да присъстват в залата. Ето защо сме се погрижили нивото на онлайн формата да е също толкова високо и да предоставя всички възможности за качествено обучение:

  • Участие в дискусии;
  • Разработка на групови и индивидуални проекти;
  • Обратна връзка и близък контакт с преподавателите и другите студенти в програмата;
  • Бърз достъп до съдържанието на курсовете;
  • Всяка онлайн лекция ще бъде записвана и достъпна за гледане в удобно за участниците време.