DIGITAL ARTS FUNDAMENTALS

Стипендии

ARC Academy, с подкрепата на нашите корпоративни партньори, има възможност да отпуска частични стипендии на изключително мотивирани и заслужили кандидати.
Ние предоставяме финансова помощ на студенти с различен произход и финансово положение.

Някои от нашите критерии за стипендия са:

  • Академични постижения
  • Художествени умения
  • Физически увреждания
  • Затруднено финансово положение
  • Семейни обстоятелства

Всеки може да кандидатства за стипендия.

SCHOLARSHIPS