Fundamentals

Такси

Срокът за обучение на всеки студент от програмата ARC Digital Arts Fundamentals е 2 семестъра. Заниманията се провеждат в съвременни и добре оборудвани зали в Sofia Tech Park.

Знанията и преживяванията са безценни, а таксата за обучение е 1800 евро на семестър.

Финансови условия

Таксата се заплаща на 3 вноски:

25% при записване
25% до 2 седмици преди началото на семестър 1
50% до 2 седмици преди началото на семестър 2

FEES