DIGITAL ARTS FUNDAMENTALS

Такси

Срокът за обучение на всеки студент от програмата Digital Arts Fundamentals е 2 семестъра. Заниманията се провеждат в съвременни и добре оборудвани зали в Sofia Tech Park.

Знанията и преживяванията са безценни, а таксата за обучение е 1800 евро на семестър.

Финансови условия

Таксата се заплаща на 4 равни всноски по 25%, както следва:

25% при записване

25% до 2 седмици преди началото на семестър 1

25% до 2 седмици преди началото на семестър 2

25% до 2 седмици в средата на семестър 2

FEES