Game Dev Fundamentals

Такси

Продължителността на програмата Game Dev Fundamentals е 2 семестъра. Заниманията се провеждат в съвременни и добре оборудвани зали в София Тех Парк.

Знанията и преживяванията са безценни, а таксата за обучение е 1800 евро на семестър.

Финансови условия

Таксата се заплаща на 4 равни всноски по 25%, както следва:

  • 25% при записване
  • 25% до 2 седмици преди началото на семестър 1
  • 25% до 2 седмици преди началото на семестър 2
  • 25% до 2 седмици в средата на семестър 2
carl-heyerdahl-KE0nC8-58MQ-unsplash

Стипендии

ARC Academy, с подкрепата на нашите корпоративни партньори, има възможност да отпуска частични стипендии на изключително мотивирани и заслужили кандидати.
Ние предоставяме финансова помощ на студенти с различен произход и финансово положение.

Някои от нашите критерии за стипендия са:

  • Академични постижения
  • Художествени умения
  • Физически увреждания
  • Затруднено финансово положение
  • Семейни обстоятелства

Всеки може да кандидатства за стипендия.

jeshoots-com-pUAM5hPaCRI-unsplash