Game Dev Fundamentals

Такси

Програмата Game Dev Fundamentals изисква от студентите два семестъра отдадена работа. 

Не е лесно да поставиш цена на нещо, което не се измерва в пари, като знанията и опита. Същевременно се стремим да направим програмите ни достъпни и съобразени с нуждите на всеки един участник, а цената за това е 1800 € на семестър (с включен ДДС).

Финансови условия

Таксата се заплаща на 4 равни всноски по 25%, както следва:

  • 25% при записване
  • 25% до 2 седмици преди началото на семестър 1
  • 25% до 2 седмици преди началото на семестър 2
  • 25% до 2 седмици в средата на семестър 2

Студентски кредити “Твоето бъдеще в България”

ARC Academy, с помощта на Фондация “Америка за България” и Токуда Банк, предоставя възможност за студентски кредити на всички мотивирани студенти в затруднено финансово положение. Фондацията ще подпомогне финансово 15 от вас, като ще погаси 20% от главницата по кредита за всяка година, в която останете да работите в България, след завършване на обучението си в Академията.

Условия :

  • Да сте приети за обучение в програмата “Game Dev Fundamentals”
  • Да нямате текуща стипендия от ARC Academy 

Повече информация за кандидатстването по студентски кредити “Твоето бъдеще в България”, може да намерите тук