Skip to content

Game Dev Fundamentals (Online)

ГАЛЕРИЯ работа по проекти на нашите преподаватели

3D Дизайн на светове и герои от Борислав Богданов

Визуална разработка за филми

3D Герои от Светослав Петров

Портрети от Жана Пенева

Дигитален композитинг и архитектурна визуализация

courtesy of D-Attic Ltd.