Game

Кандидатствай до 16 септември.

Стани един от петимата стипендианти, които ще получат 50% от таксата за участие в програмата Game. Кандидатствай до 16 септември.

За създаването на видео игри могат да допринесат широк спектър от личности с уникални качества. 

Целта на задачата е да доразвиеш сценарий по зададено начало за видео игра. Ние искаме да разберем как мислиш, колко креативен човек всъщност си и колко добре можеш да разкажеш идеите си пред заинтересована аудитория – неща, които са от голямо значение в процеса на създаване на една интригуваща видео игра. 

game-scholarship-arc-2

Стипендии

ARC Academy, с подкрепата на нашите корпоративни партньори, има възможност да отпуска частични стипендии на изключително мотивирани и заслужили кандидати.
Ние предоставяме финансова помощ на студенти с различен произход и финансово положение.

Някои от нашите критерии за стипендия са:

  • Академични постижения
  • Художествени умения
  • Физически увреждания
  • Затруднено финансово положение
  • Семейни обстоятелства

Всеки може да кандидатства за стипендия.

SCHOLARSHIPS