Skip to content

Game Dev Fundamentals (Online)

Преподаватели Нашата философия е „Професионалисти, които преподават, а не професионални преподаватели.“

Очаквайте скоро още преподаватели…

Ние обичаме теорията и задълбоченото мислене, но поставяме уменията за преподаване над всичко. Нашето обучение е ориентирано към това да подготви студентите да си намерят работа в избраната от тях област. Ние ги учим не само на необходимите умения, но и как да работят в творчески екип и да приемат градивна критика.

Ние смятаме, че най-подходящите лектори са хората, които вече имат кариера в тази сфера – професионалисти, които през деня работят, а вечер преподават, за да споделят със студентите не само знанията и опита си, но и ежедневието си.

Преподаватели

Ние обичаме теорията и задълбоченото мислене, но поставяме умения за преподаване над всичко. Нашето обучение е ориентирано към това да подготви студентите да си намерят работа в избраната от тях област. Ние ги учим не само на необходимите умения, но и как да работят в творчески екип и да приемат градивна критика.

Ние смятаме, че най-подходящите лектори са хората, които вече имат кариера в тази сфера – професионалисти, които през деня работят, а вечер преподават, за да споделят със студентите не само знанията и опита си, но и ежедневието си.

Лектори