Skip to content

Животът в ARC Academy

Обучението
в Академията

ARC Academy е мястото, къде талантливите и креативни младежи се превръщат в професионалисти. Над 140 студенти са преминали през програмите на Академията от създаването ѝ през 2019 г.

Широкият кръгозор, упоритостта и желанието за работа в екип са качества, на които държим и насърчаваме.

В академията нашите студенти се изправят пред различни предизвикателства от творческата сфера, за да разгърнат креативния си потенциал. Обучението им преминава през поредица от практични задачи, които ги подготвят за реалната работа среда в гейм, креативната и технологичната сфера. Заедно с лекторите – доказани професионалисти – те израждат нашата ARC общност.

Студентите

Работа на студенти

Извънкласни активности

Посещение в студиото на
Gameloft в Sofia

В Академията нашите студенти имат възможността да се срещнат с много професионалисти от гейм индустрията, както и да посетят гейм студиа. Тези визити позволяват на младежите да се запознаят отблизо с начина на работа в сферата. В студиото на Gameloft в София студентите се срещнаха с Евгений Тенев, Senior Game Producer, който им разказа повече за процеса на разработване на игри. Срещата беше много вдъхновяваща за младите таланти, които искат да се развиват в гейм индустрията.