Росен Терзиев – преподавател в магистратура “Реклама и Бранд мениджмънт”

Езикът на комуникация е съществена част от връзката между бранда и неговите потребители. В магистърската програма “Реклама и Бранд мениджмънт” Росен Терзиев е един от преподавателите, изминали дълъг път, за да придобият знанията и опита, които споделят днес в ARC Academy. Като лектор на тема “Комуникационни стратегии”, той разкрива на нашите студенти как една реклама става успешна, постигайки ефективни резултати. В интервю научихме повече за опита и постиженията му в маркетинг областта:

Представи се с няколко изречения. Какъв е твоят професионален път в маркетинга? 

Казвам се Росен Терзиев. Завършил съм бизнес, с фокус маркетинг, който беше най-интересен за мен по време на следването ми. В продължение на 7 години бях част от Publicis Groupe, където се занимавах с бранд и комуникационна стратегия. Четири от тях работих в Saatchi & Saatchi, а останалите три във вече самостоятелно стратегическо звено, което нарекохме Brandworks.

Разкажи ни с какво се занимаваш в момента и по какво преподаваш в академията?

От година и половина се занимавам със сходни неща, но вече на свободна практика – нещо като стратегическо консултиране. В магистратурата по “Реклама и Бранд мениджмънт” преподавам комуникационна стратегия.

Защо избра да се развиваш в областта на маркетинга? 

За мен това бяха най-интересните курсове в университета. Има някаква магия в думата “пазар” и начина, по който продуктите намират пътя си до потребителя в него. Май все още не съм успял да се отърся от влиянието на тази магия.

Кое е твоето най-голямо постижение досега в професията ти?

Изграждането на екип и създаването на професионалисти – от днешна гледна точка ми звучи като най-голямото ми постижение.

Какво е нужно, за да бъде една реклама успешна? 

За да бъде една реклама успешна е нужна голяма степен на откритост и доверие между всички партньори в процеса по създаването ѝ. Освен това всеки трябва да си свърши добре работата.