Що е то бранд мениджър? Случаят на Еконт

Миналата седмица част от стипендиантите в нашата магистърска програма “Реклама и Бранд мениджмънт” посетиха офисите на партньорите ни от Еконт. Бъдещите студенти са победителите в последния ни конкурс на тема “Как ще превърнеш хобито си в бизнес”. Те получиха стипендии в размер на 50% от таксата си за обучение, предоставени от Еконт. Сега и ти имаш възможността да станеш един от нашите стипендианти, ако кандидатстваш в новия ни конкурс на тема “Социална инициатива на любим бранд”.

Целта на визитата беше да се предостави възможност на стипендиантите ни да се запознаят отблизо с работата на бранд мениджъра. Срещата започна с впечатленията на мениджърите за магистърската ни програма. Те обсъдиха с бъдещите студенти въпроси относно интензивността и практическата ориентираност на програмата. 

Вътрешната политиката на Еконт се различава от традиционната работна йерархия. Тя представлява матрична система, в която, по подобие на човешки организъм, всеки екип взаимодейства с останалите– подкрепяйки се в работата си, предлагайки нови идеи и комуникирайки постоянно. В тази система бранд мениджърите работят заедно с различните екипи на компанията по зададени проекти. Ролята, която мениджърът заема в тези проекти, зависи изцяло от посоката им и от нивото на професионална компетентност, която той притежава – в един случай той може да бъде съветник, в друг експерт.

Примери за такива проекти са включените в програмата за култура на подобрение. Всеки от 3500-те служители на Еконт може да прави предложения за подобрение на работата и връзката с клиенти, като бранд мениджърът заема важна роля в процеса по реализация на внесеното предложение. Подобренията могат да бъдат изпълнени от по-малък екип и за по-малко време, докато проектите се разработват от цял екип и се нуждаят от повече време. Еконт в момента има над 70 активни проекта и над 330 подобрения, внедрявайки по 30 нови всеки месец.  При подобни инициативи Еконт се старае да запази своите силни страни, като добрите взаимоотношения с клиентите, но и същевременно да създаде нови стандарти, които да оптимизират работата на компанията. Това е едно от главните задължения на бранд мениджъра – както да поставя на преден план нови предложения, така и да запазва фокуса на компанията върху клиента.

Разбира се, бранд мениджърът също така е отговорен и за визията на компанията. Един от често срещаните проблеми на компаниите с търговски партньори е запазването на хомогенност сред всички контактни точки с клиенти на бранда. С над 550 офиса из цялата страна, марката Еконт не е изключение. Усърдната работа на мениджърите е причината за това малки, но от съществена важност, детайли като уеднаквяване на цвета на бранда, визията на офисите и съхранението на пратките да са еталони във всеки клон на компанията. За да олицетворят своята бранд идентичност, Еконт също така имат и публикувана книгата “Имате пратка”, в която са описани ценностите им.

Към срещата се присъедини и основателят на компанията, Николай Събев. Той сподели със стипендиантите ни истории и емоции от създаването на Еконт, практиките, които ползват, тяхната визия и необходимостта от силен бранд зад една успешна компания днес.