Вероника Маркова

Координатор маркетингови проекти, Servier

„Най-много ми допадна възможността да работим с хора от бизнеса, които не са там, за да четат лекции, а за да споделят опит и да модерират интерактивна комуникация.

Работата в екип беше едновременно едно от най-големите предизвикателства и една от най-големите ползи от програмата. Научи ме, че най-добрите идеи се раждат от дискусиите, постоянството и непредубедеността на хора с различни възгледи.
Всъщност конкретната промяна в работата ми не е от такова значение, по-важното е, че магистратура ме научи да се променям.“