Включи се в конкурса за стипендии по програма “Game Dev Fundamentals”

Конкурсът за стипендии по програмата “Game Dev Fundamentals” вече започна. Кандидатствай и може да станеш един от петимата стипендианти, които ще получат 30% от таксата за обучението си.

Стипендиите са предоставени от Фондация “Америка за България”

Game Dev Fundamentals е важна стъпка по пътя към създаването на игри. Програмата има за цел да разгърне креативния ти потенциал, като те научи да създаваш изкуство не само върху хартия, но и дигитално. Ще имаш възможността да развиеш творчеството си, опознавайки основните принципи на дизайна и на художественото майсторство. Разбира се, ще се научиш да работиш и с нужните програми и софтуер, за да те въведем в дигиталното изкуство. 

От тази година програмата е както присъствена, така и онлайн в случаите, когато ти се налага да отсъстваш от лекциите.

За да участваш в конкурса, трябва единствено да ни покажеш твоите творчески умения!

Представи си, че времето е 450г. пр. Хр. Един ден на Земята се появяват множество портали, които водят до различни места по света. Любопитството на траките, които обитават поречието на река Дунав, ги кара да преминат през един от порталите, водещ до полуостров Юкатан. По това време тази земя е обитавана от племената маи. Траките са готови да превземат непознатата територия. Сблъсъкът на двете цивилизации води до ожесточена война. Това, което крепи племената в битките, е вярата в техните божества. 

Каква е твоята задача? 

Направи няколко скици/илюстрации на 3-4 пози на тракийски войн и/или майско божество или ако решиш, можеш да ни изпратиш цял сториборд. 

Включи се в конкурса до 09 април!

Имаш свободата да рисуваш както на хартия, така и дигитално. Рисунките можеш да прикачиш в контактната форма по-долу.

Съгласно изискванията на ARC Academy за кандидатстване, трябва да имаш завършен първи гимназиален етап (10-ти клас), да прикачиш свое CV, както и да ни разкажеш за мотивацията ти да участваш в програмата.

Петимата финалисти ще бъдат определени от вътрешно ARC жури. Освен че ще бъдат уведомени лично на 19-ти април 2020 г., ще обявим имената им и официално на сайта на ARC Academy.

Кандидатствай