Явор Кескинев

Мениджър продажби, Startup компания – GymRealm

„Наученото тук смятам да приложа в подготовката на маркетингова стратегия за продукта ни.
Още от началото на професионалното ми развитие исках да се занимавам с маркетинг, но образованието ми не ми стигаше, а нямах и опит. След тази магистратура мисля, че тази врата ще се отвори пред мен.“