Nothing is Impossible

ЗА ПРОГРАМАТА

Магистратура Реклама, Бизнес дизайн и Бранд мениджмънт

покрива целия цикъл на създаване на един бранд и неговия живот. Учебният план и последователността на предметите са разработени така, че да следват логичното развитие на бранда, като всеки следващ надгражда знанията и разбиранията ти за процесите в маркетинга. Програмата започва с учебни предмети, свързани с анализ на потребителите и средата, следват лекции, свързани с иновации и разработване на продукт, създаване на бранд, стратегическо и творческо мислене, а на финала фокусът е върху стратегии за комуникация. Тази магистратура е създадена от практици с дългогодишен и интензивен опит в маркетинга и комуникациите в партньорство с Varna University of Management (VUM). Целта е да получиш не само знания за маркетинга, а и да развиеш професионални умения, които са особено важни за професионалната ти реализация.

Предимства:

 • Изучава се целият процес на създаването на бранд от установяването на потребителската нужда, през идеята за продукта, до лансиращата го комуникация.
 • Последователност и натрупване на знания, внимателно подбрани теми с подчертана практическа връзка между тях.
 • Лекторите са професионалисти, работещи в сферата на рекламата и маркетинга.
 • Развиваш умения чрез нов подход при преподаването – учебния процес се реализира чрез реални казуси и практически задачи.
 • По време на магистратурата студентите работят в екип, като по този начин обменят идеи, мнения и професионален опит.
 • Програмата включва гост-лектори от България и чужбина.
 • Много Saatchi & Saatchi вдъхновение.

I-ВИ СЕМЕСТЪР

Милин Джалалиев, Publicis One, Chief of Communications
Мая Марашлян, BrandWorks | Publicis One, Head of InsightВсички усилия, които маркетолози и рекламни специалисти полагат, имат една основна цел – да достигнат до ума и сърцето на потребителя. Съвременните течения насърчават да насочваме комуникацията на марките все повече към хората и да говорим с тях отблизо. Това изисква да се вглеждаме в особеностите на потрeбителя като човешко същество – нерационално и непредвидимо. В този курс ще надникнем в света на потребителя, който всекидневно взима стотици микрорешения и ще анализираме как можем да насочим неговия избор именно към нашия продукт или услуга. Подгответе се да опознаете себе си по-добре като цел на маркетинговото влияние. Това ще ви помогне да разберете как да използвате познанията си за хората и тяхното поведение за по-ефективна и насочена комуникация.

Юлиан Добрев, Управител и Директор „Анализи” в агенция за маркетингови консултации и проучвания BluePointДа знаеш, да предвидиш, да имаш различно виждане са част от предимствата на пазара. Това предполага да знаеш повече от конкурентите си за потребителите и тяхното отношение към продуктите. Изследванията дават това познание.Но маркетинговите изследвания за мен отдавна не са сложните таблици, графики в 200 слайда и „бъбриви“ презентации. Предпочитам за тях да говорим като даващи фокусиран и съдържателен отговор на важните въпроси за конкретен бизнес, марка или явление.
Какво, кои, кога, защо, по какъв начин … Стотици въпроси, чиито отговор дават възможност да се види не само цялата „картина“, но и причините за това тя да бъде точно такава.
В настоящия курс няма да успея да ви дам отговор на всички важни въпроси, но за сметка на това ще ви науча да задавате правилите въпроси по правилния начин.

Елина Желева, Design Thinking Coach, Founder designthinking.bg Виолетка Славова, designthinking.bg | Lusio architects Мария Стайнова, designthinking.bg | Lusio architects Противно на всеобщото схващане, разработването на един иновативен продукт не изисква гениална мисъл, а педантично познаване на потребителите и желание да се експериментира с различни идеи без страх от провал.Курсът Innovative Product Development се фокусира имено върху тези два аспекта:
– Kак да разбираме по-добре потребителите и да откриваме скрити нужди?
– Kак бързо и лесно да прототипираме и тестваме множество идеи, за да стигнем до новаторска, и в същото време желана от потребителите концепция?
Курсът е базиран на дизайн мисленето – методологията, използвана от най-иновативните компании (Google, Apple) и прогресивни стартъпи (AirBnB, Uber). По време на курса ще преминем през всички стъпки на дизайн мисленето в четири динамични workshop-a:

 • Директно проучване на потребителите, откриване на потребителски нужди & развиване на емпатия
 • Анализ на потребителските нужди & дефиниране на посока на работа
 • Генериране на креативни идеи
 • Прототипиране и тестване на идеи

Темпото по време на курса ще бъде зададено от Елина Желева – Ели. Ели е учила дизайн мислене в двата водещи университета – HPI, Potsdam & Stanford University. Тя е основател на първата агенция за дизайн мислене и клиентски преживявания в България – designthinking.bg. Работила е с големи международни корпорации като ING, VMware и множество стартъпи. Имате въпроси, пишете и на elina@designthinking.bg

Георги Гавазов, Saatchi & Saatchi, Managing Director Какво е бранд и как можем да създадем успешен бранд? За какво служат брандовете и трябват ли ни изобщо? Колко струват и кой е най-внушителният сред тях?Заедно ще потърсим отговорите на тези и много други въпроси, свързани с брандовете и нашата сложна, постоянно променяща се връзка с тях. Наученото в теоретичната част ще приложим на практика, работейки по реални сценарии и изправяйки се пред реални проблеми и възможности за развитие (или провал) на малки, големи и още по-големи марки.

Петя Савова, Saatchi & Saatchi, Creative LeaderIs it possible to love a brand?
Мисля, че всички отдавна имаме отговор на този въпрос.
И в този курс, ще се запознаем с основните практики, как да го постигнем.
Не може да минем без базата наречена Бранд идентичност, която включва всички компоненти, свързани с продукт, услуга, компания или човек. Някои от тези елементи са името, логото, тонът, етикетът, шрифтът и формата, които създават лицето на бранда. Заедно ще надникнем зад вратата на Nike и други култови примери за брандове, които отдавна са много повече от продукта, който продават. Това е нашето предизвикателство в този курс. Да моделираме едно чисто ново лице на нашата марка, и чрез креативни техники за мислене, да намерим отговорът, как да предадем ценностите на бранда на потребителите ни. И да го накараме да се влюби.

II-РИ СЕМЕСТЪР

Милин Джалалиев, Publicis One, Chief of CommunicationsКакво е общото между Starbucks, Apple, Coca-Cola, Beauty Shop?Всички те отдавна продават преживяване, а не продукти. Говорят на хора, а не на консуматори. Разчитат на лоялност, а не просто на доверие. Всички те са направили крачката от Брандинг към Емоционален Брандинг.Ще опознаем емоциите, които движат хората и как можем да ги използваме в брандинга, силата на сетивата и как да ги интегрираме в бранда, за да получим истинско преживяване, причините хората да вярват на брандовете и как да спечелим тяхната лоялност.

Анастасия Томешкова, The Bakers, Marketing Director Вече сте натрупали ключови познания за потребителското поведение и неговите нужди, можете да идентифицирате движещите сили на пазара, да сте наясно с силните и слабите страни, да начертаете основните аспекти на маркетинговата си стратегия и много ясно да разберете как да развиете своята марка до LoveMark.
Следващата стъпка е да се придвижите към реализацията на своите идеи. За целта е необходим конкретен план за маркетинговите дейности.
Този курс ще засегне част от теорията и ще отдели повече време от практическите аспекти на подготовката, одобряването, изпълнението, оценката и адаптацията на маркетинговия план.
Ще очертаем влиянието на идеите, заложени в маркетинговия план и управлението на маркетинговия микс върху развитието на цялата бизнес и пазарна представяне на компанията.
Ще се говори за комплексност при създаването и управлението на реализацията на този план. А също така за комбинативност, лидерство, власт да поеме отговорност, умения за бърза адаптация, синхронизация и синегрия.
Ще покрием теми като количествено определяне на очаквани резултати, изготвяне на сценарии, поставяне на приоритети, осигуряване на ресурси, разработване на подробни бюджети и графици, разпределение на отговорности и др. Ще се разглеждат както стратегическата страна на маркетинговото планиране, така и през ежедневните дейности и решения, които съпътстват процеса и допринасят за това планът да не остане “само на хартия”.
В края на курса ще разработим и представим реален маркетингов план.

Росен Терзиев, Brandworks, Strategic Director„Половината от бюджета ми за реклама отива на вятъра. Просто не съм сигурен коя половина“ казва един от емблематичните цитати за рекламата. В този курс ще изследваме именно характеристиките на успешната реклама и ще търсим правилния път към вдъхновяването на работещ творчески продукт. Стратегическото планиране е сферата, която осъществява връзката между целите на бизнеса и тези на криейтива – връзка, която е от ключово значение за успеха на една реклама.

Кристина Петрова, Saatchi & Saatchi, Client Service Director
Радомир Иванов, Saatchi & Saatchi, Creative leaderЩе научите, че добрата рекламна кампания не е просто шум, а добре насочена комуникация. Ще видите кой стои зад създаването й и защо рекламните агенции са едно необикновено място за работа. Ще преминете през всички етапи от творческия бриф до готовия рекламен продукт и ще разберете, че добрите идеи работят, а гениалните преобразяват света.

Младен Борисов, TheCamp, Co-founder and Head of Marketing В днешно време баба и внуче са онлайн. Ако искаш да достигнеш до максимален брой от своята таргет група трябва да бъдеш, там където са и те. В рамките на обучението ще преминем през основите на дигиталния маркетинг и ще надградим с всички негови разклонения. Ще разберете как да направите Digital Marketing Strategy. Как да изберем точните канали. Content Marketing for digital. Какво ново в социалните мрежи – facebook, instagram и други толкова непопулярни. Email marketing is not dead. SEO (оптимизация за търсещи машини) и оптимизация за гласово търсене, Google & Facebook ads.

Търсим хора с безкрайни идеи, които искат да направят реалност. Хора, носещи промяната и готови да видят света от нова и различна перспектива. Ако си един от тях, ще се радваме да станеш част от Магистратурата.

Виж някои от нашите студенти тук


Етапи на кандидатстване:

етап 1 – Предварителен подбор по документи (01.03-15.10.2019 г. или до запълване на местата)

 • Мотивационно есе, с което да ни разкажеш как Магистратурата ще бъде полезна за твоето бъдещо професионално развитие. Остави клишетата настрана, искаме да прочетем нещо истинско и от сърце.
 • Разчупи скучното представяне – покажи ни както твоя професионален и академичен опит, така и интереси, хобита, странични проекти и всичко, което те прави различен. Може да използваш текст, снимки, илюстрации, рисунки, диаграми… Важното е да събереш всичко на една страница, която да изглежда достатъчно интересно. След това я снимай или направо ни я изпрати в оригинал.

етап 2 – Интервю с кандидатите Избраните студенти ще бъдат поканени на персонално интервю. Целта да се запознаем с вашите умения за комуникиране, творческо и бизнес мислене и потенциал за екипна работа.

етап 3 – Обявяване на финалистите (25.10.2019 г.)
След провеждане на интервютата ще бъдат обявени финалистите, които ще станат част от Магистратурата. Общо ще бъдат включени до 30 студента.

11.2019 г. – Начало на обучението

За да кандидатстваш трябва:

 • да имаш диплома за завършено висше образование степен „бакалавър.

КАНДИДАТСТВАЙ

Обучението продължава 2 семестъра, кaто лекциите се провеждат събота и неделя в модерни и добре оборудвани зали в Sofia Tech Park. Знанията и опитът, които ще получиш, са безценни, а таксата за един семестър е 1200 €.

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

 • 2 семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
 • 3 семестъра (2 редовни и 1 допълнителен) – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен. Допълнителният семестър e комбинация между входящи присъствени занимания, дистанционни онлайн материали и консултации и се провежда паралелно с основните семестри. Цената му е 600 €.

Всички предмети са с продължителност от 30 часа (лекции и упражнения).


Такса за кандидатстване

 • Обработка на кандидатстудентски документи и издаване на студентска книжка: 50 €.


Финансови условия

 • Таксата се заплаща на 2 вноски, 2 седмици преди началото на семестъра
 • Можеш да кандидатстваш и за студентски кредит, на който ВУМ да бъде гарант, при условие, че имаш гражданство от ЕС, нямаш завършена друга магистърска степен и си на възраст до 35 г.


Документи за записване

 • Копие и оригинал на диплома или академична справка, която удостоверява, че студентът ще завърши висша образователна степен в годината на кандидатстване.
 • Документ за заплатена вноска на семестриалната такса.
 • Попълнен формуляр за кандидатсване
Early Bird стипендии

предвидили сме 20% стипендии за първите 5 приети студенти. За да се възползвате от стипендиите, трябва да кандидатствате с мотивационно писмо и колаж-представяне до 20 април 2019 г.
Избраните студенти ще бъдат поканени на персонално интервю. Целта да се запознаем с вашите умения за комуникиране, творческо и бизнес мислене и потенциал за екипна работа.
На 30 април ще обявим имената на студентите, които ще получат 20% стипендия.
Форма за кандидатстване »

In my own case, if it were not for gladwell, I doubt essays writers I would have read dan ariely’s work on behavioral economics of roy baumeister’s work on self-control, from both of which i’ve derived much benefit