Game Dev Advanced

Учебна програма

Програмата е разработена на модули и следва процесите на създаване на игра в истинско гейм студио. След въвеждащите лекции студентите се профилират в три направления в зависимост от техните интереси и умения – Game Design, Concept & Technical Art, 3D Modelling & Animation.

Програмата предполага работа в екип, като крайната цел е създаването на работеща видео игра, която ще представлява реалното портфолио на участниците. Отборите ще преминават през всички етапи на създаване на една игра (pitch, alpha и gold модули), като след всеки етап ще имат представяне пред лектори и ментори, които ще им дават обратна връзка и насоки за подобрение на техните игри.

AH1A8939

Ние от ARC Academy сме отговорни за здравето на нашите студенти и лектори и затова сме осигурили всички предпазни средства за присъственото обучение, включително и UV дезинфекциращи лампи, които да осигурят безопасната среда на обучение. Все пак, в зависимост от общата епидемиологичната обстановка в страната, формата на обучение ще бъде гъвкава и може да премине в хибридна (присъствена и онлайн), както и ако се наложи изцяло онлайн.