Fundamentals of Game Dev

Програма

Fundamentals of Game Dev има за цел да помогне на студентите да намерят тяхната креативна сфера на специализация и да ги подготви за програмата Game Dev Advanced. Програмата е добра основа за хора без практически опит и познания, като ще им помогне да се ориентират кариерно в криейтив индустрии като гейм, филм и анимация. 

Не само ще ви въведем в основните инструменти и софтуери, които трябва да познавате добре, за да стартирате кариера в креативните индустрии, но и ще ви помогнем да разберете основните принципи на креативността и дизайн.

Програмата е не само вдъхновяващ източник на знание, но и разкрива кариерните перспективи пред всеки търсещ развитие човек.

Program